HISTORIEN BAG KULTURKASERNEN

Holbæk Kaserne har gennem mere end et århundrede spillet en væsentlig rolle i byens liv. I dag er dele af den rammen om Kulturkasernen, som huser byens kulturelle foreninger og forbund, men sådan har det ikke altid været

"Vi er på klassisk grund"

- som digteren Goethe sagde.

Holbæk Kaserne har gennem et århundrede spillet en væsentlig rolle i byens liv. I dag er dele af den rammen om Kulturkasernen, som huser byens kulturelle foreninger og forbund, men sådan har det ikke altid været.

Holbæk Kaserne var oprindelig infanteri- og artillerikaserne. Den blev opført som følge af Hærloven af 1909 og indviet i 1913. Kasernen blev opført sammen med en lang række andre kaserneanlæg på Sjælland, blandt andre Ringsted Kaserne, Slagelse Kaserne og Vordingborg Kaserne. Kasernens bygninger er tegnet af arkitekterne Olaf Petri og Egil Fischer.

I 1980 medførte forsvarsforliget, at kasernen blev nedlagt, hvorefter Holbæk Kommune erhvervede nogle af bygningerne. I 2003 blev både Eksercérhallen og Ridehuset (nu MultiMotion) fredet af Kulturarvsstyrelsen.

Siden lukningen har Kasernen levet en omtumlet tilværelse. I en årrække havde Røde Kors Asylcenter i nogle af dem, og efter en længere periode, hvor de stod tomme, tog en gruppe lokale aktører i 2002 initiativ til at starte en visionsgruppe, som havde til formål at bruge bygningerne til kulturelle aktiviteter. Dette blev til et kommunalt finansieret forsøgsprojekt, og dørene blev 15. september 2005 slået op til Kulturkasernen. Gennem en 2½ års forsøgsperiode voksede projektet og slog så meget rod, at der den 1.januar 2008 blev givet grønt lys for, at Kulturkasernen blev en selvstændig, kommunal institution.

Kulturkasernen er nu breddekulturens kraftcenter og hjemsted for en lang række aktiviteter indenfor amatørkultur og fritidsaktiviteter og styres af de foreninger, organisationer og offentlige institutioner, der til daglig bruger den. Kulturkasernen indeholder, musik, dans, sang, drama, billedkunst, folkeoplysning, bevægelse, fritidsundervisning og idræt og lægger desuden lokaler til en række foreningers og organisationers mødeaktiviteter.

Her har borgere i alle aldre mulighed for at opleve, deltage og involvere sig i kulturelle, sociale og humanitære aktiviteter, og her kan publikum opleve breddekulturen i form af bl.a. teaterforestillinger, kunstudstillinger, koncerter, markeder, foredrag og offentlige møder.

Kulturkasernen forsøger at samle det frivillige kulturmiljø, hvor helheden er større end summen af enkeltdelene, og hvor kulturlivet har mulighed for at vokse og udvikle sig i gensidig inspiration.

Senest opdateret 23-02-2021