Booking

Retningslinjer for booking af lokaler på Kulturkasernen

Procedure

Ønsker til ad hoc bookinger indsendes som bookingforespørgsler via Fritidsportalen, hvorefter de be- eller afkræftes af Kulturkasernens koordinator indenfor få dage. Hvis der ønskes faste aktiviteter, skal der indsendes ønsker til sæsonbooking for en hel sæson (deadline 1. april). Brugergrupper, der allerede har faste aktiviteter i huset har førsteret. For at komme i betragtning til at bruge Kulturkasernens lokaler, skal man være en godkendt forening (eller være på vej mod at blive en forening), en organisation eller en institution. Aktiviteter, som sigter mod udøvende kunstnerisk udtryk, f.eks. dans, musik, teater og billedkunst prioriteres jf. vores vedtægter. På grund af stor søgning må vi desværre prioritere i tilgangen af brugere.

Bemærk Holbæk Kommunes administrationsgrundlag, hvor der bl.a. står: "Til interesseorganisationer, private- eller lukkede foreninger med begrænset medlemstilgang, f.eks. vandværksforeninger, grundejerforeninger, boligforeninger, andelsboligforeninger og lign. stilles offentlige lokaler ikke gratis til rådighed."

Generelle bestemmelser

1. Al booking foregår gennem KMD lokalebooking, hvor alle godkendte foreningen er oprettet. Subsidiært kan man henvende sig til Mikkel Thorning via telefon eller e-mail (se kontaktoplysninger til højre). Booking foregår under henvisning til vedtægterne for Kulturkasernen (læs vedtægterne her).

VIGTIGT!!
Pga. risikoen for fejl kan der ikke indtales leje/låne-ønsker på telefonsvareren eller via sms - send i stedet en e-mail eller prøv på et andet tidspunkt.

2. Fristen for ansøgning om tildeling af faste tider er 1. april.

3. Der bookes for maksimum ét år ad gangen - sæsonen er fra 1. august til 31. juli.

4. Det bør bemærkes, at enkelte brugergrupper ikke bør majorisere lokaler, som bør åbnes for andre brugergrupper.

5. Brugergrupperne har ikke adgang til andre end bookede lokaler uden forudgående aftale med den daglige leder.

6. Lokaler skal efterlades i samme stand, som man modtager dem. Brugergruppens kontaktperson er ansvarlig for oprydning.

7. Alle arrangementer underordnes fællesarrangementer for hele Kulturkasernen, f.eks. Åbent Hus samt i nogen grad offentlige arrangementer som udstillinger, foredrag eller koncerter.

8. Foreningsfester kan kun i særlige tilfælde holdes på Kulturkasernen, men ikke uden forudgående aftale med den daglige leder.

9. Bookingen prioriteres som følger:

  1. Foreninger med fast aktiviteter indenfor teater, musik, billedkunst og dans
  2. Foreninger med andre, faste aktiviteter
  3. Enkeltstående arrangementer 

Bemærk

"Til interesseorganisationer, private- eller lukkede foreninger med begrænset medlemstilgang, f.eks. vandværksforeninger, grundejerforeninger, boligforeninger, andelsboligforeninger og lign. stilles offentlige lokaler ikke gratis til rådighed."

Særlige prioriteringer

Teatersalen kan ikke bruges til ugentligt tilbagevendende aktiviteter og benyttes fortrinsvis til teater, koncerter og udstillinger. Enkeltstående aktiviteter uden for opsætnings- og spilleperioder er velkomne. Der skal tages hensyn til evt. forestillinger i salen i forhold til udlån af caféen, da det ofte er ønskeligt at disponere over denne til samme arrangement.

Caféen prioriteres som foyer ifm. teaterforestillinger, hvilket kan medføre flytninger/aflysninger af faste, ugentlige arrangementer i Caféen.

Musikøvelokalerne kan kun bruges af medlemmer af Musikforeningen In Tune.

 

Godkendt af Bestyrelsen og Kasernerådet februar 2016

Senest opdateret 22-09-2021