Kasernerådet - Kulturkasernens brugerråd

Den daglige koordination og drift af Kulturkasernen varetages af en koordinatoer, ansat af Holbæk Kommune under Holbæk Kulturskole. Foreninger med kontinuerlige aktiviteter er samlet i et brugerråd, som varetager brugernes interesser i samarbejde med koordinatoren i forhold til faciliteter, lokalefordeling samt optagelse af nye foreninger i brugerrådet.

Mødedaoer

11.9. 17-18

13.11. 17-19 Årsmøde ( inkl. sandwich)

26.2. 17-20 (visionsmøde inkl. sandwich)

28.5. 17-18

Dagsordener

Lægges ud senest en uge før møderne.

Seneste referat (22.5.24)

Status på lovliggørelsesprojekter

Publikumstribune – vi afventer nu de endelige tilbud, så vi kan være klar til uge 42

Ventilation – der er ikke behov for installation af ny ventilation i teatersalen

Varme – vi er nu enedes om en løsning med 2 luft/luft-vamepumper i loftet i teatersalen. De kan slukkes under forestillinger. Derudover skal gasfyret skiftes til luft/vand-varmepumpe i Krudthuset. Indedelen skal være færdiggjort 31.8.

ABA-anlæg – der er krav om ABA-anlæg (automatisk brandalarm) i forsamlingslokaler over 149 pers. Men da man godt må slå dem fra under forestillinger, skønnes det uhensigtsmæssigt, da vi så kun har ABA kørende, når der ikke er folk i salen. Der arbejdes på en dispensation

 

Nedlæggelse af bestyrelsen

MT fremlagde forslag til tilrettede vedtægter på vegne af bestyrelsen. Der var et par uklarheder, hvorfor en ny version laves og fremlægges efter sommer. Hvis denne vedtages, nedlægges bestyrelsen pr. d.d.

 

Ny hjemmeside

Pr.1.7. overgår Holbæk Kommune til en ny platform. Det betyder også, at KKs hjemmeside bliver redesignet og opgraderet. Der opfordres til, at foreningerne fra 1.7. begynder at se den igennem, så vi efter sommer kan rette til, hvis der er ønsker og ændringer. Det foreslås, at der bliver en underside med ”Kasernerådet” under ”Om Kulturkasernen”, hvor der vil stå mødedatoer, dagsordener, og hvad der ellers skønnes relevant.

 

Projekt Eksercérhallen

18.6. tager halgruppen på en inspirationstur til Kbh., hvor de skal besøge 2 kultur/medborgerhuse. Disse besøg skal bruges i det videre forløb med at kvalificere projektets profil – mere herom på næste rådsmøde. Projektet er yderligere blevet indleveret til KFU, for at komme med på ”ønskeseddelen” for kultur-anlæg i Holbæk Lokalområde. Brian Ahlquist har udtrykt sig positivt om vores tanker om at kombinere forenings- og medborgerhus og opfordrer os til i nær fremtid at overveje, hvordan KK kan udvikle sig i fremtiden mht. at udvikle tilbud til de borgere, der IKKE i dag benytter foreningstilbuddene. Lars og jeg er i dialog om dette, og vi regner med, at både Brian og Lars deltager i et Kasernerådsmøde (det kunne jo passende være visionsmødet i februar), hvor det er på dagsordenen.

Senest opdateret 07-11-2023