Kulturkasernen - kulturens og frivillighedens mange ansigter

Om Kulturkasernen

Kulturkasernen huser en lang række aktiviteter indenfor amatørkultur, fritidsaktiviteter og folkeoplysning, bl.a. undervisning, musik, dans, sang, drama, billedkunst, bevægelse og idræt samt en række foreningers og organisationers mødeaktiviteter.

Her kan borgere i alle aldre mulighed opleve, deltage og involvere sig i kulturelle, sociale og humanitære aktiviteter, og her kan publikum opleve breddekulturen i form af bl.a., teaterforestillinger, kunstudstillinger, koncerter, markeder, foredrag og offentlige møder.

Kulturkasernens mål er at samle det frivillige kulturmiljø, så helheden er større end summen af enkeltdelene, og hvor kulturlivet vokser og udvikler sig i gensidig inspiration - et kraftcenter for breddekulturen i Holbæk.

Senest opdateret 07-11-2023