FIND VEJ

Kulturkasernen ligger på Kasernevej 43 og findes nemmest, hvis man kører ind på det gamle kaserneområde lige ved vejkrydset Borgmester NE Hansensvej / Tidemandsvej / Carl Reffsvej - op ad Kasernevej forbi motionscenteret på højre side.

Videre frem på højre side ligger Eksercérhallen, som i dag er en del af Kulturkasernen.

Hvis du er til fods skal du fortsætte forbi Eksercérhallen og gå ind af den lille port-åbning ud til fortovet (hvor vores postkasse er placeret), så ender du i Kulturkasernens gård.

Hvis du er i bil, skal du køre op ad vejen langs Eksercérhallen og dreje til venstre rundt om Eksercérhallen.

PARKERING

OBS ! Der udskrives bøderpå kaserneområdet HELE DØGNET. Der kan parkeres gratis i de grønne områder. Vi kun indflydelse på håndhævelsen i vores egen gård og foran Krudthuset, så omhyggelig med at undersøge reglerne på informationstavlerne, før du parkerer.

Det er førerens eget ansvar, at der er parkeret korrekt, og der kan derfor ikke klages til Kulturkasernen over afgifter.

Vær særlig opmærksom på, at der IKKE må parkeres langs de private lejligheder overfor Krudthuset - heller ikke for publikum til offentlige arrangementer som teater, koncerter eller udstillinger.

Senest opdateret 23-02-2021