Hvilke faciliteter kan du benytte, og hvad skal du især være opmærksom på...

Huset

Kulturkasernen stiller lokaler gratis til rådighed for foreninger, organisationer og institutioner under folkeoplysningsloven. Vi råder over mødelokaler, billedkunstlokale, musikøvelokaler, teatersal, små gymnastiklokaler samt keramiklokale og håndboldhal. Foreningerne råder ikke over faste lokaler, men deler dem indbyrdes. Foruden lokalet kan man også benytte det inventar, der er i rummene, det være sig håndboldmål, teaterlys, keramikovn eller brugerkøkken.

For at komme i betragtning til gratis at bruge Kulturkasernens lokaler, skal man være en godkendt forening (eller være på vej mod at blive en forening), en organisation eller en institution. Aktiviteter, som sigter mod udøvende kunstnerisk udtryk, f.eks. dans, musik, teater og billedkunst prioriteres jf. vores vedtægter. På grund af stor søgning må vi desværre prioritere i tilgangen af brugere.

Bemærk Holbæk Kommunes administrationsgrundlag,: "Til interesseorganisationer, private- eller lukkede foreninger med begrænset medlemstilgang, f.eks. vandværksforeninger, grundejerforeninger, boligforeninger, andelsboligforeninger og lign. stilles offentlige lokaler ikke gratis til rådighed."

Booking

Sådan booker du lokaler på Kulturkasernen...

Lokaler

Se fotos af de enkelte lokaler og læs mere om kapacitet og faciliteter...

Udlejning

Hvem kan leje lokaler...

Produktionsmanual for teater og koncerter

Detaljer, når man producerer  teater eller koncerter i huset...

Teknik - lys & lyd

Hvad er der til rådighed for teater- og musikproduktion i teatersalen...

Senest opdateret 22-09-2021